Putnu veselība un antibiotikas

Atbildīgas putnkopības mērķis ir rūpēties par putnu veselību visā to dzīves garumā, nodrošinot labus turēšanas apstākļus, kvalitatīvu barību un atbilstošus higiēnas un biodrošības noteikumus.

Svarīgi uzsvērt, ka hormonu izmantošana, lai stimulētu augšanu, kā arī antibiotiku lietošana putnu un dzīvnieku slimību profilaksei visā Eiropas Savienībā ir aizliegta.

Antibiotiku lietošana ir atļauta tikai ārstnieciskos nolūkos un tikai pamatojoties uz veterinārārsta diagnozi, kas balstās uz laboratorijas izmeklējumu rezultātiem. Medikamentu lietošana tiek stingri kontrolēta. Daudzu gadu gaitā mēs esam investējuši putnu dzīves apstākļu uzlabošanā, labturībā un biodrošībā, tāpēc vistas Tallegg saimniecībās slimo ļoti reti.

Sociāli atbildīgi uzņēmumi audzējamiem dzīvniekiem un putniem nodrošina pēc iespējas labākus dzīves apstākļus, lai maksimāli samazinātu nepieciešamību pēc ārstēšanas, nevis no tās atteiktos vispār. Ja kāda iemesla dēļ putns tomēr ir saslimis, tas tiks aprūpēts un ārstēts saskaņā ar veterinārārsta noteikto režīmu. Viens no vissvarīgākajiem Tallegg mājputnu audzēšanas pamatprincipiem ir putnu labklājība un veselība. Nepieciešamības gadījumā putns saņems vajadzīgās zāles, bet mēs līdz minimumam esam samazinājuši putnu ārstēšanu ar antibiotikām, vienmēr dodot priekšroku dabiskām alternatīvām.

Gadījumos, kad bijusi nepieciešamība lietot zāles, stingri tiek uzraudzīts periods, kurā putnu nosūta gaļas ražošanai, lai zāļu atliekas nenonāktu patērētāju uzturā. Antibiotikas, kuras lieto cilvēku ārstniecībā un kuras varētu izraisīt rezistences veidošānās risku cilvēkiem, lopkopībā ir daļēji aizliegtas.

2019. gada pavasarī Pārtikas un veterinārais dienests Tallegg vistu audzēšanas sistēmu, kurā netiek izmantotas antibiotikas, novērtēja ar goda zīmi. Tādēļ Tallegg savu svaigo vistu iepakojumus marķē ar atzīmi ”Audzēts bez antibiotikām”.

Vistu veselību Tallegg fermās nodrošina: